Biblická konference Resolved

Tuto konferenci pořádají křesťanské mládeže z Třanovic a Bystřice ve spolupráci s Křesťanským Společenstvím z. s.

Na co všechno se můžete těšit: 

-na přednášky a semináře
-na koncerty nebo chvály
-na zajímavou večerní panelovou diskuzi
-na skvěle strávený čas u dobré kávy, ciastek
-a na mnohé další...Na této konferenci se chceme vždy zabývat tématem posvěcení. 


Čas, který byl každému dán na této zemi, máme využívat na oslavu Boha (1. K 10:31) a na zvěstování evangelia lidem kolem nás, protože právě evangelium si Bůh používá. (Ř 1:16)  

A tak se nám naskytá spousta konkrétních témat, nad kterými, v rámci tématu posvěcení, můžeme přemýšlet právě na těchto konferencích .

Proto vykupujme správně čas na této zemi a žijme jako děti světla (Ef 5:1-20). 
Dělejme to s upřímným srdcem a správným motivem, protože Bůh zkoumá motivy. (Př 16:2)