Jak to vše vzniklo?

Skupina mladých lidí se rozhodla, že by bylo fajné udělat nějaké setkání, nejlépe konferenci, na které by zaznělo jasné a pravdivé Boží slovo, kde by byl Bůh oslavován nejen v písních a kde by se mladí lidé mohli jeden s druhým vzájemně sdílet o svých zkušenostech a zápasech ve víře, modlit se, a společně, jako jedno tělo, jedna Církev, chválit Boha za to, že se oslavil a ještě se oslaví v jejich životech.


Na této konferenci se chceme zabývat tématem posvěcení. 


Čas, který byl každému dán na této zemi, máme využívat na oslavu Boha (1. K 10:31) a na zvěstování evangelia lidem kolem nás, protože právě evangelium si Bůh používá. (Ř 1:16)  

A tak se nám naskytá spousta konkrétních témat, nad kterými, v rámci tématu posvěcení, můžeme přemýšlet právě na těchto konferencích .

Proto vykupujme správně čas na této zemi a žijme jako děti světla (Ef 5:1-20) Dělejme to s upřímným srdcem a správným motivem, protože Bůh zkoumá motivy. (Př 16:2)