O CO NÁM JDE?

Zaměření na Bibli

Na konferenci Resolved se chceme zabývat jasným a pravdivým evangeliem, které chceme čerpat z Duchem inspirovaného Božího slova.

Oslava svatého Boha

Na konferenci Resolved chceme oslavovat a vyvyšovat svatého Boha ve chvalozpěvech a duchovních písních.

Konkrétní témata

Každým rokem se chceme zabývat tématem odhodlání (posvěcení) a to v různých oblastech vždy v návaznosti na evangelium.

Společenství věřících

Na této konferenci chceme společně, jako jedna Církev, následovat Ježíše Krista, utvářet společenství se zaměřením na Něho a jednat tak, jak nás učí Bible.

Jak to vše vzniklo?

Skupina mladých lidí se rozhodla, že by bylo fajné udělat nějaké setkání, nejlépe konferenci, na které by zaznělo jasné a srozumitelné Boží slovo, kde by byl Bůh oslavován nejen v písních a kde by se mladí lidé mohli jeden s druhým vzájemně sdílet o svých zkušenostech a zápasech ve víře, modlit se, a společně, jako jedno tělo, jedna Církev, chválit Boha za to, že se oslavil a ještě se oslaví v jejich životech.

POHLED DO MINULOSTI

3.

ROČNÍK

Konference Resolved bude probíhat již třetím rokem.


9

BIBLICKÝCH SLOV A SEMINÁŘŮ

Každý den jsme se zamýšleli nad konkrétními tématy.

157

REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ

Plus nejméně dalších 100 neregistrovaných, za celou dobu konference.

27

HODIN OFICIÁLNÍHO PROGRAMU

Tři dny plné Božího slova, chval a skvěle stráveného času.