O CO NÁM JDE?

Zaměření na Bibli

Na konferenci Resolved se chceme zabývat jasným a pravdivým evangeliem, které chceme čerpat z Duchem inspirovaného Božího slova.

Oslava svatého Boha

Na konferenci Resolved chceme oslavovat a vyvyšovat svatého Boha ve chvalozpěvech a duchovních písních.

Konkrétní témata

Každým rokem se chceme zabývat tématem odhodlání (posvěcení) a to v různých oblastech vždy v návaznosti na evangelium.

Společenství věřících

Na této konferenci chceme společně, jako jedna Církev, následovat Ježíše Krista, utvářet společenství se zaměřením na Něho a jednat tak, jak nás učí Bible.

"Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k tomu, abychom žili v posvěcení." 1Tes. 4:7

POHLED DO MINULOSTI

3.

ROČNÍK

Konference Resolved bude probíhat již třetím rokem.


9

BIBLICKÝCH SLOV A SEMINÁŘŮ

Každý den jsme se zamýšleli nad konkrétními tématy.

157

REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ

Plus nejméně dalších 100 neregistrovaných, za celou dobu konference.

27

HODIN OFICIÁLNÍHO PROGRAMU

Tři dny plné Božího slova, chval a skvěle stráveného času.