Zaměření na Bibli

Na konferenci Resolved se chceme zabývat zdravým a čistým evangeliem, které chceme čerpat z Duchem inspirovaného Božího slova.

Oslava svatého Boha

Na konferenci Resolved chceme různými způsoby oslavovat a vyvyšovat svatého Boha, protože je toho hoden.

Konkrétní témata

Každým rokem se chceme zabývat tématem odhodlání (posvěcení) a to v různých oblastech vždy v návaznosti na evangelium.

Společenství věřících

Na této konferenci chceme společně, jako jedna Církev, jít za Ježíšem, tvořit společenství zaměřené na něho a dělat věci, které vycházejí z Bible.

Jak to vše vzniklo?

Skupina mladých lidí se rozhodla, že by bylo fajné udělat nějaké setkání, nejlépe konferenci, na které by zaznělo jasné a pravdivé Boží slovo, kde by byl Bůh oslavován nejen v písních a kde by se mladí lidé mohli jeden s druhým vzájemně sdílet o svých zkušenostech a zápasech ve víře, modlit se, a společně, jako jedno tělo, jedna Církev, chválit Boha za to, že se oslavil a ještě se oslaví v jejich životech.

POHLED DO MINULOSTI

2.

ROČNÍK

Konference Resolved bude probíhat již druhým rokem.

8

BIBLICKÝCH SLOV NEBO SEMINÁŘŮ

Každý den jsme se zamýšleli nad danými tématy.

120

REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ

Plus nejméně dalších 100 neregistrovaných, za celou konferenci.

28

HODIN OFICIÁLNÍHO PROGRAMU

Tři dny plné Božího slova, chval a skvěle stráveného času.